Tra La La dla Mamy

Przygotowaliśmy kolejny teledysk dla wytwórni „Magic Records” pod tytułem „Tra La La dla Mamy”.

Jeśli masz pytania dotyczące któregoś w pokazanych projektów, prosimy o kontakt.

Tra La La dla Mamy